17 lipca 2018

Ochrona środowiska

Na całym świecie ochrona środowiska jest tematem numer jeden w każdej dziedzinie życia. Zdając sobie sprawę z potrzeb, jak również ze świadomości i realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska, jakie nakładają nam ustawy polskie.

W Polsce imprezy motorowe bez wątpienia tętnią życiem, lecz czasami część działań związanych z organizacją tych imprez spotyka się z dezaprobatą, co naraża nasze tory na zamknięcie i napotykane trudności na przeprowadzanie zawodów przez lokalne władze. Należy zastanowić się jak zabezpieczyć ich przyszłość.

Jednym z czynników ryzyka jest niewiedza władz lokalnych, a czasami samych organizatorów i zawodników, na temat zakresu działań jakie podejmuje Polski Związek Motorowy aby chronić środowisko.

Naszym celem jest nadanie imprezom sportowym silnej pozycji, której nie można będzie łatwo podważyć.

Na podstawie Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych Główne Komisje Sportowe opracowały regulaminy, w których oprócz wymagań sportowych i bezpieczeństwa, sukcesywnie wprowadza elementy dotyczące ochrony środowiska, które pozwolą organizatorom zabezpieczyć przyszłe istnienie ich torów jak i organizowanie rajdów terenowych.

Niektórzy nazywają nas „policją ekologiczną”. 
Jestem bardzo, ale to bardzo daleka od słowa „policja”, nie o to nam chodzi. 
My mamy czuwać, pomagać i uświadamiać organizatorów i zawodników w zrozumieniu ochrony środowiska m.in. przez respektowanie naszego Regulaminu.

Chciałabym, żeby każdy organizator i zawodnik czuł się odpowiedzialny, czuł tak jak ja, że ochrona środowiska i ekologia ma super priorytetowy charakter.

Warto zadbać o naszą staruszkę – Ziemię.

Materiał opracowała:
Elżbieta Marcinkiewicz (Przewodnicząca Zespołu Ochrony Środowiska ZG PZM Warszawa)


2018 © Redline Polska Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności